เข้าร่วมประชุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556  คุณครูนัฎฐา สมบัติศรีเจริญ และคุณครูสำอางค์  เกตุสุวรรณ์เข้าร่วมประชุมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนศรีสัจจาวาส โดยมีท่าน ศน.อภิสรรค์  เป็นผู้ให้ความรู้และแนวทางในการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนต่างๆที่เข้าประชุม

DSCN5997 DSCN5998 DSCN5999 DSCN6004 DSCN6007 DSCN6010 DSCN5995 DSCN5998 DSCN6002 DSCN6004 DSCN6005 DSCN6007 DSCN6009 DSCN6010

Advertisements

อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คุณครูนัฎฐา สมบัติศรีเจริญ และคุณครูฃาตรี  อรรคพันธุ์ ได้เข้ารับการอบามภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ณ อาคารวิทยาบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

DSCN6018 DSCN6020 DSCN6022 DSCN6025 DSCN6033 DSCN6036 DSCN6047 DSCN6049 DSCN6079 DSCN6080 RSCN6081 RSCN6082 RSCN6083 RSCN6084 RSCN6085 RSCN6086 RSCN6088 RSCN6089

26 มิถุนายน 2556 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนวัดสร้างบุญได้นำนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.3 – ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ อบต.หนองหมู โดยทาง อบต.หนองหมู มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันทำคือ เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติด หลังจากนั้นในเวลา 12.00 น. นักเรียนโรงเรียนวัดสร้างบุญได้เดินทางกลับและร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน

DSCN5951 DSCN5952 DSCN5953 DSCN5956 DSCN5962 DSCN5975 DSCN5978 DSCN5980 DSCN5984 DSCN5985 DSCN5989 DSCN5990 DSCN5992 DSCN5993

ทำบุญวันเกิดโรงเรียนครบรอบ 73 ปี และทอดผ้าป่าโรงเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.30 น. โรงเรียนวัดสร้างบุญได้จัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี ในคราวเดียวกัน ประธานในพิธีได้แก่ นายทวี  ตันลือนาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งในงานมีทัั้งนักเรียน  ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูจากหลายโรงเรียนมาร่วมกันหลายคณะและในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้โรงเรียนวัดสร้างบุญได้รับความเมตตาจาก      คุณสมชาย  จันทนประสาทพร   จาก   IT Plaza ให้การสนับสนุนบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด พร้อมเครื่องปริ๊นเลเซอร์ 1 เครื่องและสายแลนเพื่อต่อเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 กล่องนอกจากนั้นยังมี ผู้ใจบุญอีกหลายท่านที่ให้การสนับสนุนการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ อาทิ คุณนกเอื้อง  จากร้านมีศิลป์  วิหารแดง   คุณลี เคียนเฮง กรรมการสถานศึกษาฯ หลังเสร็จพิธีการคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนได้รับประทานอาหารร่วมกัน ชมภาพบรรยากาศในงานได้ทางด้านล่างค่ะ

DSCN5821 DSCN5828 DSCN5837 DSCN5850 DSCN5852 DSCN5857 DSCN5865 DSCN5868 DSCN5872 DSCN5915 DSCN5919 DSCN5924 IMG_7265 IMG_7269 IMG_7270 IMG_7275 IMG_7276 IMG_7280 IMG_7282 IMG_7290 IMG_7302 IMG_7303 IMG_7313 IMG_7315 IMG_7318 IMG_7321 IMG_7322 IMG_7330 IMG_7331 IMG_7334 IMG_7336 IMG_7345-SMILE IMG_7355 IMG_7356 IMG_7357 IMG_7359 IMG_7361 IMG_7367 IMG_7370 IMG_7374 SAM_7242 SAM_7256 SAM_7262 SAM_7319 SAM_7321 SAM_7323 SAM_7325 SAM_7326 SAM_7342 SAM_7343 SAM_7344 SAM_7356

พิธีมอบวุฒิบัตรงานบัณฑิตน้อย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 โรงเรียนวัดสร้างได้จัดงานบัณฑิตน้อยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีและมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย่จากชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในพิธีมีการแสดงระบำดอกบัวจากตัวแทนนักเรียน  มอบวุฒบัติแลัมี  “พิธีส่งลูกศิษบ์คืนสู่พ่อแม่”  บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งระหว่างพ่อแม่และลูกชมภาพบรรยากาศได้ทางเว็บไซด์
โรงเรียนวัดสร้างบุญค่ะ

DSCN4047 DSCN4048 DSCN4049 DSCN4050 DSCN4055 DSCN4057 DSCN4061 DSCN4065 DSCN4067 DSCN4071 DSCN4073 DSCN4074 DSCN4076 DSCN4077 DSCN4084 DSCN4085 DSCN4088 DSCN4103 DSCN4113 DSCN4117 DSCN4119 DSCN4122 DSCN4123 DSCN4125 DSCN4128 DSCN4130 DSCN4131 DSCN4139 DSCN4140 DSCN4182 DSCN4184 DSCN4287 DSCN4288 DSCN4291 DSCN4293 DSCN4294 DSCN4296 DSCN4313 DSCN4314 DSCN4315 DSCN4318 DSCN4320  RSCN4330 RSCN4340 RSCN4345 SAM_0375 SAM_0376 SAM_0382 SAM_0383 SAM_0385 SAM_0386 SAM_0399 SAM_0402 SAM_0404 SAM_0410 SAM_0413 SAM_0415 SAM_0417 SAM_0419 SAM_0421 SAM_0424 SAM_0426 SAM_0427 SAM_0428 SAM_0435 SAM_0449 SAM_0450 SAM_0451 SAM_0452 SAM_0454 SAM_6232 SAM_6236 SAM_6241 SAM_6242 SAM_6243 SAM_6244 SAM_6249 SAM_6250 SAM_6252 SAM_6261 SAM_6263 SAM_6266 SAM_6267 SAM_6277 SAM_6289 SAM_6298 SAM_6310 SAM_6320 SAM_6347 SAM_6349 SAM_6355 SAM_6358 SAM_6362 SAM_6365 SAM_6370 SAM_6371 SAM_6376 SAM_6427

อบรมการใช้สื่อ Teacher ‘kit

เมื่อวันที่ 14 – 15  มีนาคม 2556  คุณครูสำอางค์ เกตุสุวรรณ์ ได้เข้ารับการอบรมการใช้สื่อ Teacher ‘kit   ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้มีการอบรม Phonogram , final sound  จากครูชาวต่างชาติ และมีการใช้สื่อต่างๆเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 3 มีความรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ภาพถ่าย0402 ภาพถ่าย0403 ภาพถ่าย0404 ภาพถ่าย0406

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนบ้านบางเสร่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556  คุณครูชาตรี อรรคพันธุ์และคุณครูสำอางค์  เกตุสุวรรณ์พร้อม ด้วย ผอ.และคณะครูวิชาการในอำเภอวิหารแดงได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านบางเสร่  จังหวัดชลบุรี

DSCN3429 DSCN3431 DSCN3435 DSCN3447 DSCN3450 DSCN3464 DSCN3467 DSCN3470 DSCN3473 DSCN3474 DSCN3475 DSCN3476 DSCN3477 DSCN3481 DSCN3483 DSCN3484 DSCN3497 DSCN3504 DSCN3513 DSCN3515